Αποκλεισμός του Υπουργείου Εργασίας από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.